Menu Close

วิธีการสร้างกราฟโครงสร้างเงินเดือน 2 โครงสร้าง (เปรียบเทียบเก่ากับใหม่)

    ขั้นตอนที่ 1 สร้างฐานข้อมูลตามด้านล่างก่อนนะครับ

ขั้นตอนที่ 2 เริ่มสร้างกราฟ

เลือกข้อมูล Old Min, (C7:C15), Old Max (E7:E15), New Min (F7:F15), New Max (H8:H15)
Click แถบเมนู Insert แล้วคลิกเลือก Chart …… เลือก Clustered column chart จะได้กราฟดังภาพด้านล่างครับ

ดับเบิ้ล Click ที่แท่งกราฟ (แท่งไหนก็ได้) คำสั่ง Format Data Series จะแสดงขึ้นทางขวามือ ให้ปรับ Series Overlap เป็น -10% และปรับ Gap Width เท่ากับ 50%

ดับเบิ้ล Click ที่แท่งกราฟ “Onle Min” แล้ว Click เลือก Secondary Axis ใน Format Data Series แล้วจะได้กราฟดังภาพด้านล่าง

Click “Series Option” ใน Format Data Series แล้วเลือก Series “New Min” หลังจากนั้นคลิ๊กที่รูปกราฟ แล้วเลือก Secondary Axis เหมือนขั้นตอนที่ แล้วจะได้กราฟตามด้านล่าง

ลบแกนที่สองด้านขวา (คลิ๊กเลือกที่แกนด้านขวาแล้วกด delete) จะได้กราฟดังนี้

 

6.1 Click ขวาเลือกแท่ง Old Min และ New Min แล้วคลิ๊ก Add data lebel (แสดงค่า Min ของกระบอกเงินเดือน)
6.2 Click ขวาเลือกแท่ง Old Max และ New Max แล้วคลิ๊ก Add data lebel (แสดงค่า Min ของกระบอกเงินเดือน)
6.3 Click เลือกแท่ง Old Min และ New Min แล้วปรับให้สีระบายของกระบอกและเส้นขอบเป็นสีขาว (เลือกที่ Format Shape)
6.4 Click ขวาที่ป้ายชื่อของ Old Min และ New Min เลือก Format Data Label แล้วเลือก Inside End (Label Position)
6.5 ลบ Vertical (Value) Axis Major Gridlines
6.6 ใส่ชื่อกราฟ

จะได้กราฟดังภาพด้านล่าง

 ใส่เส้น Midpoint ของกระบอกเงินเดือน

7.1 Copay “Old Mid” (E160:E168) ไปวางในกราฟ ก็จะได้ดังภาพ

7.2 Click ขวาที่กราฟ แล้วเลือก “Change Series Chart Type” เพื่อเปลี่ยนชนิดของกราฟเส้น midpoint ของกระบอกเงินเดือน
7.3 เปลี่ยนขนิดของกราฟของ Old Mid ให้เป็นกราฟแบบ “Line with Markers” ก็จะได้กราฟดังนี้

7.4 Copay “New Mid” (H160:H168) ไปวางในกราฟ ก็จะได้ดังภาพ (กรณีที่ไม่ได้แบบนี้ ให้ทำแบบเดียวกับข้อ 7.2 – 7.3)

ซึ่งถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเส้น midpoint ไม่ตรงกับโครงสร้างตัวเอง (เก่า-ใหม่) ดังนั้นจึงต้องขยับจุดให้ตรงกับโครงสร้างเก่าหรือใหม่ โดยการใช้ค่า Offset ที่กำหนดไว้
7.5 เปลี่ยนกราฟเส้น Old Mid จากกราฟเส้นให้กลายเป็นกราฟ Scatter with Straight Lines and Markers
7.5.1 Click ขวาที่กราฟ แล้วเลือก “Change Series Chart Type” ของกราฟเส้น Old Mid และ New Mid โดยเปลี่ยนให้เป็น Scatter (X,Y) with Straight Lines and Markers
7.5.2 Click ขวาที่กราฟ แล้วเลือก “Select Data” แล้วเลือก Old Mid….คลิ๊ก Edit

7.5.3 หน้าต่าง Edit Series ให้ใส่ข้อมูลของตัวแปร X ด้วยการคลิ๊กข้อมูล Offset คือ K267:K274 แล้วกด OK
7.5.4 ปรับเส้น New Mid ด้วยการท าตามข้อ 7.5.2 – 7.5.3 แต่ข้อมูลตัวแปร X ให้เลือก L267:L274

ก็จะได้กราฟโครงสร้างเงินเดือนที่เป็นการเปรียบเทียบ 2 โครงสร้าง…ที่เหลือก็ตกแต่งให้สวยงามตามสบายใจครับ

ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ที่ปรึกษา/นักเขียน/วิทยากรอิสระ
www.hrzania.com
Line ID : supotnaksawat