Menu Close

Category: Uncategorized

PIP…คืออะไร ทำไมต้องใช้และควรใช้เมื่อไหร่

PIP ย่อมาจากคำว่า Performance Improvement Plan แปลเป็นไทยก็ได้ประมาณว่า “มาตรการ/โปรแกรมปรับปรุงผลการทำงานของพนักงาน” มีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานมีผลการทำงานอยู่ในระดับที่บริษัทคาดหวัง             ตัวอย่างเช่น บริษัทว่าจ้างพนักงานคนหนึ่งโดยจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ 1 แสนบาท แต่พนักงานทำงานให้บริษัทได้เพียง 6 หมื่นบาท แบบนี้ก็ไม่ยุติธรรมกับบริษัทใช่มั้ยครับ?             หลาย ๆ ท่านอาจจะสงสัยว่า แล้ว 6 หมื่นบาท เค้าประเมิน…

วิธีการสร้างกราฟโครงสร้างเงินเดือน 2 โครงสร้าง (เปรียบเทียบเก่ากับใหม่)

ขั้นตอนที่ 1 สร้างฐานข้อมูลตามด้านล่างก่อนนะครับ ขั้นตอนที่ 2 เริ่มสร้างกราฟ เลือกข้อมูล Old Min, (C7:C15), Old Max (E7:E15), New Min (F7:F15), New Max (H8:H15)Click แถบเมนู Insert แล้วคลิกเลือก Chart …… เลือก…